Gevolgen depressie

Een depressie heeft grote gevolgen voor het welbevinden. Het leidt tot belangrijke beperkingen in sociaal, emotioneel en lichamelijk functioneren. [60-62]

Het aantal DALY’s (het aantal jaren geleefd met een ziekte, rekening houdend met de ernst van de ziekte) voor depressie is in Nederland 158.000 per jaar. [200]

De gevolgen voor welbevinden en psychosociaal functioneren zijn afhankelijk van de ernst van de klachten. [63] Bijkomende psychische stoornissen verergeren de consequenties van depressie. [60] De gevolgen zijn het grootst bij depressies die moeilijk behandelbaar zijn. [62]

Vergelijking met andere ziektes

Hoewel de gevolgen van verschillende ziektes moeilijk vergelijkbaar zijn, tast een depressie welbevinden en psychisch en sociaal functioneren sterker aan dan aandoeningen als:

 • Diabetes
 • Reuma
 • Migraine [64-66]
 • Angststoornissen
 • Alcoholafhankelijkheid en -misbruik. [67]

Combinatie met lichamelijke ziektes

Bij mensen die voor een lichamelijke ziekte worden opgenomen in een ziekenhuis en ook aan depressie lijden, is de kwaliteit van leven slechter dan van patiënten zonder depressie. [68] Ook kost hun verblijf in het ziekenhuis meer.

Levensverwachting

Depressie verdubbelt de kans op voortijdig overlijden. [69] Vermoedelijk heeft dat te maken met:

 • Neiging tot suïcide
 • Ongezonde leefstijl [53]
 • Meer ongevallen door gevaarlijke activiteiten
 • Verminderde motivatie tot herstel bij patiënten met bijkomende lichamelijke aandoeningen
 • Slecht opvolgen van medicatie-adviezen [70]

Voor een ander deel gaat het vermoedelijk om niet-beïnvloedbare factoren zoals verzwakking van het immuunsysteem. [71]

Er bestaat een sterke relatie tussen suïcide en depressie. Bij de meeste gevallen van zelfdoding is sprake van depressie. [72]

Kwaliteit van leven van mensen in de omgeving

Leven met iemand met depressie is zwaar en belastend. [73] Voor partners van mensen met depressie dreigt het gevaar dat:

 • Ook zij terechtkomen in sociaal isolement
 • De relatie met de patiënt ernstig wordt aangetast
 • Zij het gevoel krijgen hun partner verloren te hebben. [74-77]

Maatschappelijke kosten

Depressie heeft economische gevolgen. Enerzijds maken mensen met depressie extra gebruik van medische voorzieningen. Anderzijds ontstaan er productieverliezen in betaalde en onbetaalde arbeid door ziekteverzuim. Voor depressie zijn de jaarlijkse behandelkosten in Nederland 660 miljoen euro. Daarnaast ontstaan ook nog eens 953 miljoen euro aan kosten door ziekteverzuim in betaalde arbeid. [200]

In totaal maakten de kosten voor depressie 1,1% uit van de totale kosten voor de gezondheidszorg.

Lees meer over